Możliwości zawodowe psychologa
27 wrz 2022

Możliwości zawodowe psychologa

Post by Serwis S.A.

Psychologia to dziedzina niezwykle obszerna, ponieważ zajmuje się człowiekiem we wszelkich możliwych kontekstach i uwarunkowaniach. Jest też niezbędna dla rozwiązywania problemów z pogranicza innych dziedzin (prawa, pedagogiki, socjologii, ekonomii, polityki i wielu innych). Dlatego absolwenci psychologii, zwłaszcza wykształceni w profilu praktycznym, aplikacyjnym, mają bardzo dobre statystyki zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Reklama: Badania psychotechniczne Bydgoszcz

Większość studiów uniwersyteckich w zakresie psychologii daje już w czasie studiów możliwość wyboru ścieżek specjalizacyjnych, pozwalających w pogłębiony sposób zapoznać się z interesującym działem psychologii. W Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie są to na przykład takie działy, jak psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna; psychologia sądowa i penitencjarna; neuronauka i neuropsychologia; psychologia społeczna i komunikowania się; psychologia pracy, organizacji i zarządzania; rodzina, wychowanie i kształcenie oraz psychologia zdrowia i choroby.

Poza tym, w trakcie edukacji, studenci są włączani w prowadzone w jednostce badania naukowe, realizują także empiryczne prace magisterskie, zapoznając się z rolą badacza w psychologii. W Instytucie Psychologii Stosowanej inicjatywy Koła Naukowego Pragma, wspierane przez pracowników naukowo-dydaktycznych, pozwalają na nabycie pierwszych doświadczeń związanych z oddziaływaniami psychologicznymi, na przykład w zakresie psychoedukacji.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment