Dbanie o zdrowie starszych pracowników
27 wrz 2022

Dbanie o zdrowie starszych pracowników

Post by Serwis S.A.

Zjawisko starzenia się społeczeństw jest jednym z istotniejszych demograficznych i ekonomiczno-społecznych problemów współczesnego świata. Cechami wyróżniającymi starzejące się społeczeństwo jest zmniejszający się wskaźnik dzietności i zwiększająca się długość życia ludzi.

Społeczeństwo naszego kraju, mimo że należy do najmłodszych w Europie (mediana wieku w Polsce w roku 2000 wynosiła 35,4 lat, a w Europie Zachodniej: 38,9 lat), systematycznie się starzeje. W roku 2007 w Polsce mediana wieku wynosiła już 37,3 lat, a jej wartość przewidywana na rok 2020 to 41,4 lat. Sytuacja w Polsce jest szczególnie niekorzystna, bowiem z jednej strony obserwujemy typowe cechy starzejącego się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób starszych w stosunku do osób młodszych, a z drugiej notujemy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia i najniższą średnią wieku przechodzenia na emeryturę wśród państw europejskich.

Wraz z wiekiem zmieniają się możliwości wykonywania pracy przez człowieka, co jest spowodowane głównie obniżaniem się wydolności i sprawności fizycznej oraz niektórych elementów sprawności psychofizycznej (np. spostrzegawczości, szybkości reakcji, sprawności narządów zmysłów). Jednocześnie u osób starszych większa jest częstość występowania chorób układu krążenia, oddechowego i mięśniowo-szkieletowego, a także zaburzeń hormonalnych i przemiany materii. Z kolei wymagania, jakie stawia wykonywana praca zawodowa, o ile nie następuje zmiana stanowiska, najczęściej pozostają takie same bez względu na wiek pracownika.

To sprawia, że wraz z wiekiem może wzrastać rzeczywiste obciążenie pracą. Mimo pogarszającej się z wiekiem zdolności do pracy uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne wskazują na potrzebę wydłużania okresu aktywności zawodowej.

Zachęcanie rosnącej liczby starszych pracowników do pozostania w zatrudnieniu jest uzasadnione tylko wówczas, gdy równolegle podejmowane są działania zmierzające do utrzymywania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracownika, podnoszenia jego kwalifikacji, a także działania ukierunkowane na modyfikację zadań, stanowisk, rytmu i czasu pracy w celu dostosowania ich do zmieniających się możliwości pracownika.

Działania temu służące, realizowane systemowo w przedsiębiorstwach, nazywane są systemami zarządzania wiekiem.

Sprawdź też: Medycyna pracy Bydgoszcz

Tags:

0 Comments

Leave a Comment